กรมทางหลวงชนบท ได้มีการเปิดแผนการขยายถนนเลียบแม่น้ำโขง “นาคาวิถี” โดยเป็นการจับมือกันระหว่างกรมทางหลวงชนบทและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่จะพัฒนาถนนเส้นนี้ให้เป็นถนนเพื่อการท่องเที่ยวและเส้นทางชมทิวทัศน์ (Scenic Route) ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) คาดการณ์ว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ภายในปี พ.ศ.2565

โดยโครงการนี้ จะมีการปรับปรุงพื้นที่และทัศนียภาพบริเวณถนนเดิมด้วย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการขยายการเชื่อมต่อของโครงข่ายการคมนาคมอีกด้วย

โครงการมีระยะทางรวมประมาณ 750 กม. เชื่อม 7 จังหวัดทางภาคตะวันออกของไทย ตั้งแต่ เลย – หนองคาย – บึงกาฬ – นครพนม – มุกดาหาร – อำนาจเจริญ – อุบลราชธานี

ในปัจจุบัน โครงการอยู่ระหว่างการสำรวจและออกแบบ ระยะที่ 1 บริเวณ จ.มุกดาหาร-จ.นครพนม ระยะทางประมาณ 42 กม. โดยระยะที่ 1 นี้ จะเริ่มตั้งแต่ จวนผู้ว่าราชกาลจังหวัดมุกดาหาร – สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 – หาดมโนภิรมย์ – วัดสองคอน – แก่งกะเบา – ทางเข้าพระธาตุพนม บนถนน ทางหลวงชนบท มห.3003 และ นพ.3015

ที่มา : Realist