(หมายเหตุ จังหวัดแจ้งเลื่อนการออกรางวัล ฯ จากวันที่ 15 มกราคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ระลอกใหม่)