มุกดาหาร เป็นจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดนระยะทาง 72 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพ ฯ 642 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 4,407 ตร.กม. ประกอบด้วย 7 อำเภอ ประชากร 352,000 คน ทำเลที่ตั้งอยู่ปลายทางด้านตะวันออกสุดของประเทศไทย ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic Corridor : EWEC) ก่อนข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 สู่นครไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นแขวงใหญ่อันดับที่สองรองจากนครหลวงเวียงจันทน์ มีประชากรมากกว่า 1 ล้านคนด้วยทำเลที่ตั้งทำให้จังหวัดมุกดาหารเป็นจุดเชื่อมโยงการค้า และวัฒนธรรมที่สำคัญกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ที่มีทั้งศักยภาพ และอุปสงค์ทางการค้าสูงหลายประเทศ เช่น สปป.ลาว เวียดนาม ไปจนถึงจีนตอนใต้ เข้าสู่เมืองผิงเสียง ผ่านเมืองฉงจั่ว ไปถึงนครหนานหนิง มลฑลกวางสี ที่มีประชากรกว่า 100 ล้านคน อันจะเป็นแหล่งรองรับสินค้าขนาดใหญ่ของจังหวัดมุกดาหารและประเทศไทย และหากใช้เส้นทาง EWEC เริ่มจากเมืองท่าดานังของเวียดนามผ่านเมืองเว้และเมืองลาวบาว ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของเวียดนาม ติดกับชายแดน สปป.ลาว จากนั้นใช้เส้นทางหมายเลข 9 ผ่านเข้าแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต) สู่ประเทศไทยที่จังหวัดมุกดาหาร ผ่านกาฬสินธุ์ ขอนแก่น เพชรบูรณ์ พิษณุโลก จนไปสุดที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เข้าไปยังประเทศเมียนมา ทะลุถึงอ่าวเมาะตะมะที่เมืองเมาะลำไย หรือมะละแหม่ง เส้นทางนี้ก็นับได้ว่า เป็นท่าเรือบกที่เชื่อมจากทะเลจีนใต้ไปสู่มหาสมุทรอินเดียที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก