ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีออนซอนชนเผ่า ชาวคำชะอี วันที่ 18 – 19 มีนาคม 2564 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอคำชะอี
และวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 20.00 น. พบกับหมอลำผ้าไทย อ๋อมแอ๋ม ละมัย แสงทอง