วันที่ 2 เมษายน 2563 – กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 เป็นต้นไป รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

วันที่ 2 เมษายน 2563 – กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 เป็นต้นไป รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

ขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร