เส้นทางรถไฟ สายบ้านไผ่-นครพนม ออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ ตุลาคม 2557 อนุมัติโครงการโดย ครม. พฤษภาคม 2562 มูลค่าการก่อสร้างประมาณ 66,848 ล้านบาท ผ่านพื้นที่ 6 จังหวัด 19 อำเภอ 70 ตำบล ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-ยโสธร-มุกดาหาร-นครพนม ระยะทาง 355 กม. ปัจจุบันการรถไฟ ฯ อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โดยคาดว่าภายในกันยายน 2564 จะสามารถเริ่มสำรวจเพื่อเวนคืนที่ดิน และคาดว่าจะเริ่มทำการก่อสร้างได้ ต้นปี 2566 โดยใช้เวลาทั้งหมด 48 เดือน (4 ปี)