จังหวัดมุกดาหารได้เตียมความพร้อมเปิดเมือง ฟื้นฟูเศรษฐกิจสู้โควิด-19 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 3 ประการ ได้แก่

1. มาตรการพร้อม มีมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดภายในจังหวัด ด้วยศักยภาพและขีดความสามารถในการรองรับเหตุการณ์

2. คนมุกดาหารพร้อม โดยจังหวัดมุกดาหารมีประชากรที่ได้รับวัคซีนภายในเดือนตุลาคม 2564 เกินร้อยละ 70 ของประชากรเป้าหมาย และชาวมุกดาหารมีความร่วมมือในการปฏิบัติตนตามแนววิถีใหม่ โดยการป้องกันฯ แบบครอบจักรวาล

3. สถานที่พร้อม มีการจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ท่องเที่ยว ที่พักโรงแรม ร้านอาหาร สำหรับการท่องเที่ยว การทำกิจกรรม ที่สวยงาม สะอาดและปลอดภัย โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนพร้อมเชิญชวนชาวมุกดาหารมาร่วมกันสร้างบรรยากาศ การค้าขาย การท่องเที่ยว ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาคึกคักอีกครั้งตามแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่

ที่มา – ข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร