📣 สรุปเงื่อนไขการเข้าจังหวัดมุกดาหาร แบบกักตัว / ไม่กักตัว

📌 อย่างแรก >> ที่ทุกคนต้องทำ เมื่อเข้ามาจังหวัดมุกดาหารจะต้องลงทะเบียนเข้าจังหวัดมุกดาหาร ผ่าน “Data Muk” https://clouddontanhos.com/regis_people.php

👉ลำดับต่อไป เช็คว่าตัวเองมาจากที่ไหน และควรปฏิบัติตัวอย่างไร?

จำง่าย ๆ เงื่อนไขที่ต้องกักตัว มี 2 อย่างที่สำคัญ คือ

⛔️ 1. มาจากจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม และพื้นที่สีแดง ถ้าไม่มีข้อยกเว้น ต้องกักตัวที่บ้าน หรือสถานที่กักตัวที่จัดไว้ให้ ระยะเวลา 14 วัน
⛔️ 2. เคยไปอยู่ในพื้นที่ระบาด หรือคลัชเตอร์ที่มีการระบาด พบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องในทุก ๆ จังหวัด

แล้วที่ไม่ต้องกักตัวบ้างล่ะ ต้องมีอะไร

1️⃣ ต้องฉีดวัคซีน (ฉีดมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วันด้วยนะ)
– ถ้ามาจากพื้นที่สีแดงเข้ม วัคซีนต้องครบโดส เท่านั้น
– ส่วนมาจากพื้นที่สีแดง วัคซีนอย่างน้อยต้อง 1 เข็ม

2️⃣ มีผลตรวจเป็นลบ คือ “มีผลรับรองว่าปลอดเชื้อโควิด 19” ภายใน 72 ชั่วโมงด้วยนะไม่ว่าจะตรวจแบบ RT-PCR หรือ ATK ก็ได้เช่นกัน

3️⃣ เคยพบโควิด – 19 คือว่า เคยเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด – 19 แล้วรักษาหายด้วยนะครับ ย้ำว่าต้องหายแล้วเด้อ !
คือแบบนี้ ผู้ที่เคยติดเชื้อแล้วรักษาหายแล้ว ร่างกายจะได้สร้างภูมิคุ้มกันโรคแล้ว เสมือนกันการได้รับวัคซีนนั่นแหล่ะ แต่ไม่เกิน 90 วันนับตั้งแต่หายนะครับ แต่ถ้าเกิน 90 วัน ต้องฉีดวัคซีน 1 เข็ม ถึงจะเข้าเงื่อนไขนี้นะ

4️⃣ เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ตามนโนยบายเปิดประเทศของรัฐบาล มาจากพื้นที่นำร่อง ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นนักท่องเที่ยวที่ผ่านการตรวจ มีการรับรองมาแล้ว

5️⃣ กรณีที่ต้องเดินทางมาปฏิบัติราชการ ของข้าราชการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการมาดำเนินงานราชการที่เป็นประโยชน์สาธารณะ

6️⃣ ส่วนสุดท้ายเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหารที่จะกำหนดบุคคลเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะ

ข้อมูลจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ 67) กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหารให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

ระบบลงทะเบียน : http://clouddontanhos.com/regis_people.php