จังหวัดมุกดาหารขอเชิญชวนประชาชนชาวมุกดาหารอายุ 12 ขึ้นไปรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า “วอล์คอิน” (Walk-in) โดยสามารถเลือกฉีดได้ทุกสูตร ทั้งเข็ม 1 และเข็ม 2 ในสัปดาห์แห่งการฉีดวัคซีนโควิด-19 ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. – 5 ธ.ค. 64

สามารถติดต่อรับบริการได้ที่ อำเภอเมืองมุกดาหาร – หอประชุม 250 จังหวัดมุกดาหาร // อำเภออื่น ๆ – สามารถรับบริการได้ที่ โรงพยาบาลชุมชน และรพ.สต. ทุกแห่ง