📢 ขอเชิญเที่ยว งานกาชาดและงานของดี จังหวัดมุกดาหาร 2565

📅 ระหว่างวันที่ 7-15 มกราคม 2565 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด

🚨 ภายใต้มาตรการเข้มข้น ควบคุมโควิด-19 ในงานกาชาดและของดีจังหวัดมุกดาหาร ดังนี้

1. คัดกรองและตรวจสอบข้อมูลการได้รับวัคซีน อย่างน้อย 2 เข็ม ที่ประตูทางเข้า 5 ประตู
⚠ สำหรับผู้ไม่ได้รับวัคซีนให้เข้าประตู 1 ช่องทางเดียวเท่านั้น

2. ให้บริการฉีดวัคซีนประชาชนที่มาร่วมในงานทุกชนิด ทุกเข็ม 1-4

3. เก็บตัวอย่าง ATK ในคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน /กลุ่มเสี่ยง

4. ผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากอนามัย 100%

5. ตรวจ ATK พ่อค้าแม่ค้า/ออกร้านขายของก่อนเริ่มงานทุกคน