เชิญชวนมาสัมผัสความมหัศจรรย์ของพญานาค 3 พิภพ ที่ตั้งอยู่บนแนวเส้นลองจิจูดเดียวกันที่ 104 องศา 43 ลิปดา ตัวแทนแห่งพญานาคซึ่งปกปักคุ้มครองเมืองลุ่มน้ำโขง

🐉 29 กรกฎาคม 2565

พิธีบวงสรวงและตั้งองค์กฐิน

“พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช” : พญานาคดิน (ปฐพีพิภพ )

ณ ลานกิจกรรม พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช แก่งกระเบา อ.หว้านใหญ่

🐉 29 สิงหาคม 2565

พิธีบวงสรวงและตั้งองค์กฐิน

“พญาอนันตนาคราช” : พญานาคน้ำ ( บาดาลพิภพ )

ณ ลานกิจกรรมพญาอนันตนาคราช

เชิงสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2

🐉10 กันยายน 2565

พิธีบวงสรวงและตั้งองค์กฐิน

“พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช” : พญานาคฟ้า (สวรรค์พิภพ)

ณ ลานกิจกรรม พญาศรีมุกดามหามุนีนิลปาลนาคราช

วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

🙏 10 ตุลาคม 2565

พิธีสวดมนต์เมือง แสดงธรรมในแม่น้ำโขงและลอยกะจู้ (กระทง)บูชาพระพุทธเจ้าบริเวณสะพานมิตรภาพ 2

🔥 11 ตุลาคม 2565

แห่กฐิน 3 พิภพ และจุดเทียนขึ้นภู บูชาพระใหญ่ พระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร

🔰 มหัศจรรย์มุกดาหาร เมืองพญานาค 3 พิภพ✨

ความเชื่อและความศรัทธาเกี่ยวกับพญานาคมีมายาวนาน โดยเฉพาะในจังหวัดริมแม่น้ำโขง จังหวัดมุกดาหารก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ติดแม่น้ำโขงและมีความศรัทธาเกี่ยวกับพญานาค แต่ที่พิเศษมากกว่านั้นคือ ที่นี่มีพญานาค 3 พิภพที่บังเอิญตั้งอยู่บนแนวเส้นลองจิจูดเดียวกันที่ตำแหน่ง 104 องศา 43 ลิปดา หลายคนอาจจะสงสัยว่าพญานาค 3 พิภพคืออะไร วันนี้เราจะพาไปรู้จักพร้อม ๆ กัน

จุดแรกคือ “พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช” หรือพญานาคดิน (ปฐพีพิภพ) เป็นพญานาคสีขาวมุก ตั้งอยู่บริเวณแก่งกะเบา ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่

ตามความเชื่อคือหากมาสักการะจะทำให้ชีวิตมั่นคง ร่ำรวย แก่งกะเบาเป็นแก่งหินที่ยาวตามลำน้ำโขง โดนน้ำกัดเซาะทำให้เกิดรูปร่างที่สวยงาม ช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม น้ำจะลดจนมองเห็นเกาะแก่งกลางน้ำและหาดทราย สวยกว่าฤดูอื่น ๆ บนฝั่งแก่งกะเบามีการปรับภูมิทัศน์ให้เป็นสวนสาธารณะ ทิวทัศน์ฝั่งตรงข้ามคือ เมืองไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

จุดที่สองคือ “พญาอนันตนาคราช” หรือพญานาคน้ำ (บาดาลพิภพ) เป็นพญานาคสีดำเลื้อยพันรอบเสาและหันหน้าไปทางแม่น้ำโขง ตั้งอยู่บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง

ตามความเชื่อ หากได้มาสักการะจะทำให้ร่มเย็น ชีวิตราบรื่น ในช่วงเย็นจะมีนักท่องเที่ยวมานั่งชมวิวทิวทัศน์กันในบริเวณนี้ ฝั่งตรงข้ามคือ เมืองสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

จุดสุดท้ายคือ “พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช” หรือ พญานาคฟ้า (สวรรค์พิภพ) ถือเป็นรูปปั้นพญานาคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สีเขียวอมฟ้าหันหน้าไปทางแม่น้ำโขง ตั้งอยู่บนภูเขาสูงในพื้นที่ของวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง รูปปั้นองค์พญานาคนี้มีลักษณะเหมือนกำลังเลื้อย ทำให้เกิดช่องคล้ายซุ้มประตู ผู้ที่สักการะจะลอดท้องพญานาคให้ครบ 7 ซุ้มเพื่อความเป็นสิริมงคล

ความเชื่อคือ หากมาสักการะจะทำให้เจริญรุ่งเรือง ได้เลื่อนตำแหน่ง นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยสีขาวองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ด้วย