จังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญร่วมงานกฐิน ๓ พิภพและสวดมนต์เมือง ในเทศกาลออกพรรษา ๑๐-๑๑ ตุลาคม นี้

สมาคมเครือข่ายเมือง มุกดาหารเมืองสามธรรม ร่วมกับหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร และสภาอุสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญร่วมงานกฐิน ๓ พิภพและสวดมนต์เมือง ในเทศกาลออกพรรษาจังหวัดมุกดาหาร ณ บริเวณสะพานมิตรภาพ ๒ (มุกดาหาร-สะหวันเขต) วันที่ ๑๐-๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

นับเป็นปีที่ ๒ ที่จังหวัดมุกดาหาร จัดงานมหัศจรรย์มุกดาหาร โดยมีกิจกรรมบวงสรวงพญานาค ๓ พิภพในระหว่างเดือน กรกฎาคม – กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งความมหัศจรรย์ของพญานาค ๓ พิภพ ได้แก่ “พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช” : พญานาคดิน (ปฐพีพิภพ ) ณ ลานกิจกรรม พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช แก่งกระเบา อ.หว้านใหญ่ “พญาอนันตนาคราช” : พญานาคน้ำ ( บาดาลพิภพ ) เชิงสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๒ “พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช” : พญานาคฟ้า (สวรรค์พิภพ) ณ ลานกิจกรรม พญาศรีมุกดามหามุนีนิลปาลนาคราชวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ซึ่งเป็นตัวแทนแห่งพญานาคซึ่งปกปักคุ้มครองเมืองลุ่มน้ำโขงที่ตั้งอยู่บนแนวเส้นลองจิจูดเดียวกันที่ ๑๐๔ องศา ๔๓ ลิปดา

โดยในช่วงเทศกาลออกพรรษา ได้กำหนดจัดงานกฐิน ๓ พิภพ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ ตุลาคมนี้

– ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม วันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ มีพิธีสวดมนต์เมืองมุกดาหาร ในลำน้ำโขง พร้อมจัดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมลอยกระจู้บูชาพระพุทธเจ้าและขอขมาพระแม่คงคา ณ บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๒

– วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ (แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑) มีพิธีบวงสรวงพญานาค ๔ ตระกูล (รำบวงสรวง ๕๕๕ คน) และแห่กฐินจากบริเวณสี่แยกหอนาฬิกา ไปทอดถวาย ณ วัดบรรพตมโนรมย์ และช่วงเย็นจุดเทียนขึ้นภู บูชาพระใหญ่ จุดพลุฉลองเมือง

จังหวัดมุกดาหาร จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมงาน กฐิน ๓ พิภพ ในเทศกาลออกพรรษา จังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่มีความเชื่อศรัทธาพญานาคในลุ่มแม่น้ำโขง ได้สัมผัสความมหัศจรรย์ของพญานาค ๓ พิภพ ที่จังหวัดมุกกดาหารซึ่งเป็นเมืองปลายทางแห่งความสุขที่เชื่อมต่อไปยัง เมืองสะหวันเขตสปป.ลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้อีกด้วย

โดย – #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร