“ปั่นข้ามโขงเชื่อมโยงวัฒนธรรม เพื่อการท่องเที่ยว”
มุกดาหาร-สะหวันนะเขต 2022”


วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยว และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ของจังหวัดเมืองคู่แฝดสองฝั่งโขง (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วประเทศและทั่วโลก ด้วยการใช้กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือสร้างความสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


สถานที่
ณ  บริเวณลานหน้าศาลา  กลางจังหวัดมุกดาหาร
วันเสาร์ที่  12 พฤศจิกายน 2565 – วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565
 

ประเภทกิจกรรม/ระยะทาง/ค่าสมัคร

  1. ประเภทปั่น ไป-กลับ ในวันเดียว (วันที่ 13 พ.ย. 65)  ระยะทางรวม ประมาณ 50 กิโลเมตร  อัตราค่าลงทะเบียน  990  บาท/คน (ราคานี้ รวมค่าเสื้อ ค่ากิจกรรมจัดงาน กิจกรรมการแสดงต้อนรับตามตารางของทั้งฝั่งไทยและลาว อาหาร เครื่องดื่ม ค่าหนังสือผ่านแดนและค่าระบบประกันชีวิต) ค่าอาหาร 3 มื้อ (เช้าวันที่ 12, เช้า -เที่ยง วันที่  13 และค่ารถบริการขนส่งทั้งในจังหวัดมุกดาหารและแขวงสะหวันนะเขต
  2. ประเภทปั่นไป วันที่ 13 พ.ย.65  และกลับวันที่ 14 พ.ย.65 (พักค้างคืนที่สะหวันนะเขตุ 1 คืน)  อัตราค่าลงทะเบียน  1,900  บาท/คน (ราคานี้ รวมค่าเสื้อ ค่ากิจกรรมจัดงาน กิจกรรมการแสดงต้อนรับตามตารางของทั้งฝั่งไทยและลาว อาหาร เครื่องดื่ม ค่าหนังสือผ่านแดน ค่าระบบประกันชีวิต ค่าอาหาร 5 มื้อ (เช้าวันที่ 12, เช้า -เที่ยง –เย็น วันที่  13 และเช้าวันที่ 14) ค่าโรงแรมที่พัก (พักเตียงคู่) และค่ารถบริการขนส่งทั้งในจังหวัดมุกดาหารและแขวงสะหวันนะเขต

ประเภทรถจักรยานที่สามารถร่วมกิจกรรมได้

  1. จักรยานเสือหมอบ
  2. จักรยานเสือภูเขา
  3. จักรยานทัวร์ริ่ง
  4. จักรยานล้อเล็กที่มีเกียร์

เสื้อที่ระลึก/ขนาด
แบบเสื้อสีส้ม สำหรับค่าสมัคร 990 บาท
แบบเสื้อสีแดง สำหรับค่าสมัคร 1900 บาท

ที่มา และรายละเอียด https://event.thaimtb.com/event.php?e=599