ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2565

“ตีช้างน้ำนอง แข่งเรือยาวโบราณ สานประเพณีสองฝั่งโขง เชี่อมโยงวัฒนธรรมไหลกะจู้”

📌 ระหว่างวันที่ 7-10 ตุลาคม 2565

📌ณ บริเวณตลาดอินโดจีน เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

🏆ชมการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, พิธีตีช้างน้ำนอง 🚣‍♂️, การไหลกะจู้วันออกพรรษา 🪔 และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย