ขอเชิญเที่ยวถนนวัฒนธรรมผู้ไทยหนองสูง (ถนนคนเดินหนองสูง) วันที่ 30-31 ธ.ค.65 เดินแบบผ้าพื้นเมือง รับลงหนาวเคล้าเสียงเพลง ชิม ช้อป ใช้ สินค้าของดีเมืองหนองสูง

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/Phuthaistreet

ผังถนนวัฒนธรรมผู้ไทยหนองสูง 30-31 ธ.ค.65