🌠 ขอเชิญชวนชิม ช้อป แชะ ถนนวัฒนธรรมผู้ไทยหนองสูง
วันที่ 3-4 มิถุนายน 2566
📸 ชวนชม ช้อป ชิม แชะ แชร์ ไก่ย่าง ไส้กรอก ที่ขึ้นชื่อที่สุดในหนองสูง ขนมก้อนขี้ม้า
⭐️ ชมการแสดงชมรมผู้สูงอายุ, แห่กลองตุ้ม ฟ้อนกลองตุ้ม, วงปี่ผู้ไท, การประกวดเดี่ยวพิณ เดี่ยวปี่ผู้ไท, เดินแบบผ้าพื้นเมือง, พาแลงผู้ไท, สาธิตการแสดงเหยา, วงดนตรีโฬมราษฎร์, Baimon, Big face และ วงโฮงอัญญาโหลง