จังหวัดมุกดาหาร โดย สมาคมการคัาท่องเที่ยวมุกดาหาร ร่วมกับการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร  ราชอาณาจักรไทย และแผนกแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม สัมผัสวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง ในงาน “ปั่นข้ามโขง เชื่อมโยงวัฒนธรรม เพื่อการท่องเที่ยว มุกดาหาร – สะหวันนะเขต ปี 2” (CULTURAL TOURISM OF MUKDAHAN-SAVANNAKHET SEASON 2)

 • สัมผัส Unseen new chapters ยลเสน่ห์เมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต ภายใต้ธีมงาน “Crossing (โคตรซิ่ง) Amazing ยิ่งกว่า”
 • สัมผัสและดื่มด่ำบรรยากาศริมสองฝั่งโขงยามค่ำคืน สุดแสนโรแมนติก
 • Crossing Amazing ยิ่งกว่าเดิม กับการแสดงต้อนรับด้วยศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตสองฝั่งโขง  สนุก มันส์ โคตรซิ่งและชิลล์ริมโขง


วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยว และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง ของจังหวัดเมืองคู่แฝดสองฝั่งโขง (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วประเทศและทั่วโลก ด้วยการใช้กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือสร้างความสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


สถานที่จัดงาน
บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร  ราชอาณาจักรไทย และนครไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันเสาร์-อาทิตย์  4-5 พฤศจิกายน 2566

ประเภทกิจกรรม/ระยะทาง/ค่าสมัคร

      1. ประเภทปั่น ไป-กลับ ในวันเดียว (วันที่ 4 พ.ย. 66 )  

 • ระยะทางรวม ประมาณ 40 กิโลเมตร
 • อัตราค่าลงทะเบียน  990  บาท/คน
 • ราคาสมัครรวม  ค่าเสื้อ ค่ากิจกรรมจัดงาน กิจกรรมการแสดงต้อนรับตามตารางของทั้งฝั่งไทยและลาว อาหาร เครื่องดื่ม ค่าหนังสือผ่านแดนและค่าระบบประกันชีวิต) ค่าอาหาร   
  2 มื้อ (เช้า -เที่ยง วันที่  4 และค่ารถบริการขนส่งทั้งในจังหวัดมุกดาหารและแขวงสะหวันนะเขต)
   

       2.  ประเภทปั่นค้างคืน วันที่ 4 พ.ย.66  และกลับวันที่ 5 พ.ย.66 (พักค้างคืนที่แขวงสะหวันนะเขต 1 คืน)

 • ระยะทางรวม ประมาณ 40 กิโลเมตร
 • อัตราค่าลงทะเบียน  1,990  บาท/คน
 • ราคาสมัครรวม  ค่าเสื้อ ค่ากิจกรรมจัดงาน กิจกรรมการแสดงต้อนรับตามตารางของทั้งฝั่งไทย
  และลาว อาหาร เครื่องดื่ม ค่าหนังสือผ่านแดน ค่าระบบประกันชีวิต ค่าอาหาร 4 มื้อ (เช้า -เที่ยง –เย็น วันที่ 4 พ.ย.66 และเช้าวันที่ 5 พ.ย.66) ค่าโรงแรมที่พัก (พักเตียงคู่) และค่ารถบริการขนส่งทั้งในจังหวัดมุกดาหารและแขวงสะหวันนะเขต

บริการสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ
บริการฟรี ค่าหนังสือผ่านแดน /ค่าธรรมเนียมต่างๆ/ประกันอุบัติเหตุ / อาหาร / น้ำดื่ม / มาแชล  / รถ service / รถพยาบาล / รถปิดท้ายขบวน /รถรับส่ง/รถขนส่งสัมภาระ    (สมัครประเภทค้างคืน มีที่พัก (เตียงคู่) ในแพ็คเก็จ)

รายละเอียดและการรับสมัครเพิ่มเติม https://event.thaimtb.com/V3/event-detail.php?e=640