ขอเชิญเที่ยว งานกาชาดและงานของดี จังหวัดมุกดาหาร 2567

📅 ระหว่างวันที่ 7-15 มกราคม 2567 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

ภาพ: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร