สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับจังหวัดมุกดาหาร ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมสานสัมพันธ์ไทย-ลาว และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “สองล้อสองน่อง ท่องสองแผ่นดิน ครั้งที่ 10” (Tour of Mukdahan – Savannakhet #10)

🔺 วันอาทิตย์ 25 ก.พ. 2567
🔺 Start : ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
🔺 ระยะทาง : 60 กม.
🔵 ค่าสมัคร : 900 บาท

✅ ฟรีค่าผ่านแดน (*ในกรณีคนไทย) อาหารเช้า อาหารกลางวัน เครื่องดื่ม และประกันภัย พร้อมมาแชล ในการอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางการปั่น

กำหนดการ (ฉบับย่อ)

🔸 วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567
ณ โรงแรมริเวอร์ซิตี้ จังหวัดมุกดาหาร
13:00-18:00 น. ลงทะเบียนรับเสื้อ
🔸 วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
05:00-07:00 น. ลงทะเบียนรับเสื้อ (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับ)
07:15-07:25 น. พิธีเปิด
07:30 น. Start ปล่อยตัวนักปั่นจักรยาน
(มุกดาหาร – สะหวันนะเขต)
14:50 น. นักปั่นจักรยาน กลับถึงจุด Finish

สมัคร online และดูรายละเอียด กำหนดการ/พร้อมจุดแวะพักได้ที่่
https://event.thaimtb.com/s/Mukdahan10