ขอเชิญเที่ยวให้สนุก…สุขที่หนองสูง มุกดาหาร ในงานผู้ไทโลก ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2567 ณ ริมน้ำสาธารณะหนองสูง โดยอำเภอหนองสูง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอ และวิสาหกิจชุมชนคนเมืองหนองสูง

8 มีนาคม 2567 – งานวันสตรีสากล
9 มีนาคม 2567 – วันโฮมเหง้าเผ่าผู้ไท
10 มีนาคม 2567 – วันผู้ไทโลก เท้อที่ 13