“PRIDE MONTH” เดือนแห่งความภาคภูมใจ 16 มิถุนายน 2567 นี้ ที่มุกดาหาร

เชิญชวนประชาชนชาวมุกดาหารและพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมเฉลิมฉลอง และสัมผัสกับกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ชมขบวน Mukdahan PRIDE PARADE สุดยิ่งใหญ่กลางเมืองมุกดาหาร เพื่อสร้างการรับรู้ ความเท่าเทียมของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ

คำว่า Pride (ไพรด์) หรือ ความภาคภูมิใจ ที่แสดงถึง “การรับรู้และให้เกียรติในศักดิ์ศรีของตนเอง” และส่งเสริมให้ผู้คนมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเองเป็น

ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหาร จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป

เริ่มตั้งขบวน PRIDE PARADE ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร – ลานมุกดาหารสแควร์ (จวนผู้ว่าฯ หลังเก่า) แล้วพบกัน…

ที่มา : หอแก้วสีรุ้ง, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

ปฏิทิน “งานไพรด์” ทั่วประเทศ การจัดงานไพรด์ ในจังหวัดต่าง ๆ ตลอดทั้งเดือน มิถุนายน 2567 นี้

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนเรื่องความเท่าเทียมทางเพศในประเทศไทยมีการต่อสู้มาอย่างยาวนาน และ ‘กฏหมายสมรสเท่าเทียม’ ก็มีแนวโน้มว่าจะผ่าน ร่างกฏหมายและพร้อมใช้ภายในปีนี้ ซึ่งความก้าวหน้าของกฏหมายตัวนี้สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าของความหลากหลายทางเพศ และเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับกลุ่ม LGBTQ+ และทุกคนที่เชื่อในเรื่องของความเท่าเทียม