จังหวัดมุกดาหารร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อม kick off หลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 รับสมัครนักศึกษาเรียนปริญญาตรี 3 สาขา ได้แก่ การท่องเที่ยว การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการขนส่งโลจิสติกส์

ที่มา ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร https://www.facebook.com/reel/1102575914368804