ภาครัฐ

กิจกรรม ที่กินที่เที่ยว ภาครัฐ

งานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร 2567

ขอเชิญเที่ยว งานกาชาดและงานของดี จังหวัดมุกดาหาร 2567 ระหว่างวันที่ 7-15 มกราคม 2567 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

ข่าวเมืองมุก ภาครัฐ

ความก้าวหน้ารถไฟและสนามบินมุกดาหาร ธันวาคม 2566

รถไฟทางคู่สายบ้านไผ่ - นครพนม กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2570 สำหรับสนามบินมุกดาหารเลื่อนจากปี 2571 เป็นปี 2573

กิจกรรม ที่กินที่เที่ยว ภาครัฐ

งานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร 2566

ขอเชิญเที่ยว งานกาชาดและงานของดี จังหวัดมุกดาหาร 2566 ระหว่างวันที่ 7-15 มกราคม 2566 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด

ข่าวเมืองมุก ภาครัฐ

ทุนการศึกษาอนุปริญญา สาขาจัดการโลจิสติกส์ (ทุนฟรีไม่มีผลผูกมัด)

เรียนใกล้บ้าน ! ทุนการศึกษาอนุปริญญา สาขาจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ฟรี ค่าเทอมตลอดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายรายเดือน ๆ ละ 6,000 บาท เรียนจบไม่ต้องคืนทุน

ข่าวเมืองมุก ภาครัฐ

การรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานมุกดาหาร

กรมท่าอากาศยานประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานมุกดาหาร

COVID-19 ภาครัฐ

สรุปรวมทุกมาตรการป้องกันโควิด-19 มุกดาหาร (อัพเดท 29 ก.ย. 65)

สรุปทุกมาตรการมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ รวมถึงคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยง แบบฟอร์มขออนุญาตจัดงาน และมาตรการการเดินทางเข้า - ออกจังหวัดมุกดาหาร

ข่าวเมืองมุก ภาครัฐ

คิกออฟ “สนามบินมุกดาหาร” สนามบินลำดับที่ 30 ของไทย

กรมท่าอากาศยานเซ็นสัญญาจ้างออกแบบ-ทำอีไอเอ 42 ล้าน ปักหมุดสร้างที่ตำบลคำป่าหลาย ปี 2568 คาดว่าเปิดให้บริการได้ปี 2571

ภาครัฐ

กรมการกงสุลสัญจร บริการทำพาสปอร์ต วันที่ 21 – 25 ก.พ. 2565 ณ ศาลากลางจังหวัด

กรมการกงสุลจัดหน่วยบริการทำพาสปอร์ตที่ จ.มุกดาหาร ระหว่างวันจันทร์ที่ 21 - วันศุกร์ที่ 25 ก.พ. 2565 เวลา 08.00-16.30 น. ที่ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยไม่ต้องลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า

กิจกรรม ที่กินที่เที่ยว ภาครัฐ

งานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร 2565

ขอเชิญเที่ยว งานกาชาดและงานของดี จังหวัดมุกดาหาร 2565 ระหว่างวันที่ 7-15 มกราคม 2565 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด ภายใต้มาตรการเข้มข้นควบคุมโควิด-19

COVID-19 ภาครัฐ

ขอเชิญชวนรับบริการฉีดวัคซีน 27 พ.ย. – 5 ธ.ค. 64 ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า

จังหวัดมุกดาหารขอเชิญชวนประชาชนชาวมุกดาหารอายุ 12 ขึ้นไปรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. - 5 ธ.ค. 64

Start typing and press Enter to search