ภาครัฐ

ข่าวเมืองมุก ภาครัฐ

ความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่ บ้านไผ่-สารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม

ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายบ้านไผ่ ขอนแก่น-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-ยโสธร-มุกดาหาร-นครพนม ระยะทาง 355 กม. คาดว่าจะเริ่มทำการก่อสร้างได้ ต้นปี 2566 โดยใช้เวลาทั้งหมด 4 ปี

COVID-19 ภาครัฐ

มุกดาหารผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุข มีผลตั้งแต่ 22 มิ.ย.64

จังหวัดมุกดาหารออกคำสั่งผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่าง ๆ ให้ประชาชนสามารถประกอบกิจกรรมอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพได้มากขึ้น เพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจดำเนินไปควบคู่ไปกับมาตรการด้านสาธารณสุข และสอดคล้องตามข้อกำหนด ฯ ฉบับที่ ๒๔

COVID-19 ภาครัฐ

มุกดาหารสั่งปิดสถานบันเทิง บ่อนพนันชนไก่ และงดดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยว 11-24 มิ.ย.64

จังหวัดมุกดาหารออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรค และกำหนดเงื่อนไขการเปิดดำเนินการสำหรับกิจกรรม กิจการบางประเภทเป็นการชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2564

COVID-19 ภาครัฐ

มุกดาหารประกาศช่องทางลงทะเบียนรับวัคซีนสำหรับประชาชนทั่วไป

จังหวัดมุกดาหาร ออกประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) สำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 - 59 ปี

COVID-19 ภาครัฐ

มุกดาหารปิดต่อ 10 สถานที่เสี่ยง และกิจกรรม/กิจการบางประเภท ตั้งแต่วันที่ 15-27 พ.ค.64

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 2033/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรค และกำหนดเงื่อนไขการเปิดดำเนินการสำหรับกิจกรรมกิจการบางประเภทเป็นการชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันที่ 15-27 พฤษภาคม 2564

COVID-19 ภาครัฐ

มุกดาหารปิดสถานที่เสี่ยง และกำหนดเงื่อนไขสำหรับกิจกรรม/กิจการบางประเภท ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. – 14 พ.ค.64

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ ๑๖๘๙/๒๕๖๔ เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรค และกำหนดเงื่อนไขการเปิดดำเนินการสำหรับกิจกรรมกิจการบางประเภทเป็นการชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2564

COVID-19 ภาครัฐ

จองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน “หมอพร้อม” ได้แล้ววันนี้ เริ่มฉีด 1 พ.ค.64

“หมอพร้อม V2” โดยตอนนี้สามารถกดจองคิวลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ได้แล้ว พร้อมเริ่มฉีด 1 พ.ค. 2021 นี้

COVID-19 ภาครัฐ

มุกดาหารปิดสถานที่เสี่ยง สถานบริการ ผับ บาร์ และห้ามดื่มสุราในร้านอาหาร

จังหวัดมุกดาหารออกคำสั่ง/ประกาศจังหวัด เพื่อบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดและเร่งด่วนสำหรับสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค เพื่อป้องกันและระงับยับยั้งการระบาดของโรคมิให้แพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง มีผลตั้งแต่ 16 - 30 เมษายน 2564

COVID-19 ภาครัฐ

รพ.มุกดาหาร เปิดให้บริการ ตรวจหาเชื้อโควิด – 19

โรงพยาบาลมุกดาหาร เปิดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 สำหรับผู้มีความประสงค์ต้องการตรวจ โดยวิธี Nasal Swap PCR for COVID - 19 ทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง

COVID-19 ภาครัฐ

ประกาศมาตรการป้องกันโรคในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟและประเพณีสงกรานต์

จังหวัดมุกดาหารประกาศกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟและประเพณีสงกรานต์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ข่าวเมืองมุก ภาครัฐ

เชิญชวนประชาชนเมืองมุกดาหาร ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 28 มี.ค. 64

ขอเชิญชวนประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร และนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

ข่าวเมืองมุก ภาครัฐ

มุกดาหารเตรียมปรับวงเวียนน้ำพุเป็นแลนด์มาร์คหอนาฬิกา

มุกดาหารจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการปรับปรุงก่อสร้างภูมิทัศน์เมือง ถนนสาย 212-ภูมโนรมย์ -หอแก้วมุกดาหาร และแลนด์มาร์คหอนาฬิกาใจกลางเมือง

COVID-19 ภาครัฐ

มุกดาหารผ่อนคลายให้โรงเรียน ร้านอาหาร สถานบริการเปิดได้ตามปกติ ภายใต้มาตรการที่ทางราชการกำหนด

เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19) สามารถดำเนินการควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนได้อย่างเหมาะสม จึงออกประกาศจังหวัดมุกดาหาร เพื่อผ่อนคลายให้เปิดสถานประกอบการ กิจการ หรือกิจกรรมบางประเภทที่เคยสั่งปิดไว้เป็นการชั่วคราวให้สามารถดำเนินการได้

ภาครัฐ

เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

มุกดาหาร เป็นจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดนระยะทาง 72 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพ ฯ 642 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 4,407 ตร.กม. ประกอบด้วย 7 อำเภอ ประชากร 352,000 คน

Start typing and press Enter to search