ภาครัฐ

ข่าวเมืองมุก ภาครัฐ

เชิญชวนประชาชนเมืองมุกดาหาร ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 28 มี.ค. 64

ขอเชิญชวนประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร และนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

ข่าวเมืองมุก ภาครัฐ

มุกดาหารเตรียมปรับวงเวียนน้ำพุเป็นแลนด์มาร์คหอนาฬิกา

มุกดาหารจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการปรับปรุงก่อสร้างภูมิทัศน์เมือง ถนนสาย 212-ภูมโนรมย์ -หอแก้วมุกดาหาร และแลนด์มาร์คหอนาฬิกาใจกลางเมือง

COVID-19 ภาครัฐ

มุกดาหารผ่อนคลายให้โรงเรียน ร้านอาหาร สถานบริการเปิดได้ตามปกติ ภายใต้มาตรการที่ทางราชการกำหนด

เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19) สามารถดำเนินการควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนได้อย่างเหมาะสม จึงออกประกาศจังหวัดมุกดาหาร เพื่อผ่อนคลายให้เปิดสถานประกอบการ กิจการ หรือกิจกรรมบางประเภทที่เคยสั่งปิดไว้เป็นการชั่วคราวให้สามารถดำเนินการได้

ภาครัฐ

เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

มุกดาหาร เป็นจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดนระยะทาง 72 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพ ฯ 642 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 4,407 ตร.กม. ประกอบด้วย 7 อำเภอ ประชากร 352,000 คน

ข่าวเมืองมุก ภาครัฐ

เปิดแผนขยายถนนเลียบแม่น้ำโขง “นาคาวิถี” ยาว 750 กม. เชื่อม 7 จังหวัด

เปิดแผนการขยายถนนเลียบแม่น้ำโขง “นาคาวิถี” พัฒนาให้เป็นถนนเพื่อการท่องเที่ยวและเส้นทางชมทิวทัศน์ (Scenic Route)

Start typing and press Enter to search