COVID-19

COVID-19 ภาครัฐ

สรุปรวมทุกมาตรการป้องกันโควิด-19 มุกดาหาร (อัพเดท 29 ก.ย. 65)

สรุปทุกมาตรการมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ รวมถึงคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยง แบบฟอร์มขออนุญาตจัดงาน และมาตรการการเดินทางเข้า - ออกจังหวัดมุกดาหาร

COVID-19 ภาครัฐ

ขอเชิญชวนรับบริการฉีดวัคซีน 27 พ.ย. – 5 ธ.ค. 64 ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า

จังหวัดมุกดาหารขอเชิญชวนประชาชนชาวมุกดาหารอายุ 12 ขึ้นไปรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. - 5 ธ.ค. 64

COVID-19 ภาครัฐ

ขอเชิญประชาชนเข้ารับการตรวจโควิด-19​ ฟรี! วันที่​ 25​ -​ 26​ ส.ค.64

จังหวัดมุกดาหาร​ขอเชิญพี่น้องประชาชน เข้ารับการตรวจเชิงรุกในการเฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19​ ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร​/ห้างสรรพสินค้า​ วันที่​ 25​ -​ 26​ สิงหาคม​ 2564 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

COVID-19 ภาครัฐ

มุกดาหารผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุข มีผลตั้งแต่ 22 มิ.ย.64

จังหวัดมุกดาหารออกคำสั่งผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่าง ๆ ให้ประชาชนสามารถประกอบกิจกรรมอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพได้มากขึ้น เพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจดำเนินไปควบคู่ไปกับมาตรการด้านสาธารณสุข และสอดคล้องตามข้อกำหนด ฯ ฉบับที่ ๒๔

COVID-19 ภาครัฐ

มุกดาหารสั่งปิดสถานบันเทิง บ่อนพนันชนไก่ และงดดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยว 11-24 มิ.ย.64

จังหวัดมุกดาหารออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรค และกำหนดเงื่อนไขการเปิดดำเนินการสำหรับกิจกรรม กิจการบางประเภทเป็นการชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2564

COVID-19 ภาครัฐ

มุกดาหารประกาศช่องทางลงทะเบียนรับวัคซีนสำหรับประชาชนทั่วไป

จังหวัดมุกดาหาร ออกประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) สำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 - 59 ปี

COVID-19 ภาครัฐ

มุกดาหารปิดต่อ 10 สถานที่เสี่ยง และกิจกรรม/กิจการบางประเภท ตั้งแต่วันที่ 15-27 พ.ค.64

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 2033/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรค และกำหนดเงื่อนไขการเปิดดำเนินการสำหรับกิจกรรมกิจการบางประเภทเป็นการชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันที่ 15-27 พฤษภาคม 2564

COVID-19 ภาครัฐ

มุกดาหารปิดสถานที่เสี่ยง และกำหนดเงื่อนไขสำหรับกิจกรรม/กิจการบางประเภท ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. – 14 พ.ค.64

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ ๑๖๘๙/๒๕๖๔ เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรค และกำหนดเงื่อนไขการเปิดดำเนินการสำหรับกิจกรรมกิจการบางประเภทเป็นการชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2564

COVID-19 ภาครัฐ

จองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน “หมอพร้อม” ได้แล้ววันนี้ เริ่มฉีด 1 พ.ค.64

“หมอพร้อม V2” โดยตอนนี้สามารถกดจองคิวลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ได้แล้ว พร้อมเริ่มฉีด 1 พ.ค. 2021 นี้

COVID-19 ภาครัฐ

มุกดาหารปิดสถานที่เสี่ยง สถานบริการ ผับ บาร์ และห้ามดื่มสุราในร้านอาหาร

จังหวัดมุกดาหารออกคำสั่ง/ประกาศจังหวัด เพื่อบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดและเร่งด่วนสำหรับสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค เพื่อป้องกันและระงับยับยั้งการระบาดของโรคมิให้แพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง มีผลตั้งแต่ 16 - 30 เมษายน 2564

Start typing and press Enter to search