กรมการกงสุล

ภาครัฐ

กรมการกงสุลสัญจร บริการทำพาสปอร์ต วันที่ 21 – 25 ก.พ. 2565 ณ ศาลากลางจังหวัด

กรมการกงสุลจัดหน่วยบริการทำพาสปอร์ตที่ จ.มุกดาหาร ระหว่างวันจันทร์ที่ 21 - วันศุกร์ที่ 25 ก.พ. 2565 เวลา 08.00-16.30 น. ที่ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยไม่ต้องลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า

Start typing and press Enter to search