บุญบั้งไฟ

COVID-19 ภาครัฐ

ประกาศมาตรการป้องกันโรคในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟและประเพณีสงกรานต์

จังหวัดมุกดาหารประกาศกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟและประเพณีสงกรานต์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

Start typing and press Enter to search