วงเวียนน้ำพุ

ข่าวเมืองมุก ภาครัฐ

มุกดาหารเตรียมปรับวงเวียนน้ำพุเป็นแลนด์มาร์คหอนาฬิกา

มุกดาหารจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการปรับปรุงก่อสร้างภูมิทัศน์เมือง ถนนสาย 212-ภูมโนรมย์ -หอแก้วมุกดาหาร และแลนด์มาร์คหอนาฬิกาใจกลางเมือง

Start typing and press Enter to search