วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

ข่าวเมืองมุก ภาครัฐ

ทุนการศึกษาอนุปริญญา สาขาจัดการโลจิสติกส์ (ทุนฟรีไม่มีผลผูกมัด)

เรียนใกล้บ้าน ! ทุนการศึกษาอนุปริญญา สาขาจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ฟรี ค่าเทอมตลอดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายรายเดือน ๆ ละ 6,000 บาท เรียนจบไม่ต้องคืนทุน

Start typing and press Enter to search