สงกรานต์

กิจกรรม ที่กินที่เที่ยว

สงกรานต์มุกดาหาร สนุกสนานสืบสานวัฒนธรรม 2567

ขอเชิญเที่ยวงานสงกรานต์จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2567 ณ มุกดาหารสแควร์ บริเวณจวนเก่า วงเวียนหอนาฬิกา

กิจกรรม ที่กินที่เที่ยว

งานประเพณีสงกรานต์ ถนนข้าวเปียก 13-15 เม.ย.66

เชิญชวนร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ถนนข้าวเปียก SONGKRAN Mukdahan 2023 ณ บริเวณมุกดาหารสแควร์ (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารหลังเก่า) ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2566

กิจกรรม ที่กินที่เที่ยว

สงกรานต์สองฝั่งโขง 4 แผ่นดิน อินโดจีน ประจำปี 2566

ขอเชิญเที่ยวงาน "สงกรานต์ 4 แผ่นดินอินโดจีน ประจำปี 2566" พบกับ การประกวดหนูน้อยสงกรานต์ การประกวดมิสมุกดาหาร การแสดงศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์ และคอนเสิร์ต ฟรี 11-13 เมษายน 2566

COVID-19 ภาครัฐ

ประกาศมาตรการป้องกันโรคในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟและประเพณีสงกรานต์

จังหวัดมุกดาหารประกาศกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟและประเพณีสงกรานต์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

Start typing and press Enter to search