สนามบินมุกดาหาร

ข่าวเมืองมุก ภาครัฐ

ความก้าวหน้ารถไฟและสนามบินมุกดาหาร ธันวาคม 2566

รถไฟทางคู่สายบ้านไผ่ - นครพนม กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2570 สำหรับสนามบินมุกดาหารเลื่อนจากปี 2571 เป็นปี 2573

ข่าวเมืองมุก ภาครัฐ

การรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานมุกดาหาร

กรมท่าอากาศยานประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานมุกดาหาร

ข่าวเมืองมุก ภาครัฐ

คิกออฟ “สนามบินมุกดาหาร” สนามบินลำดับที่ 30 ของไทย

กรมท่าอากาศยานเซ็นสัญญาจ้างออกแบบ-ทำอีไอเอ 42 ล้าน ปักหมุดสร้างที่ตำบลคำป่าหลาย ปี 2568 คาดว่าเปิดให้บริการได้ปี 2571

Start typing and press Enter to search