เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ภาครัฐ

เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

มุกดาหาร เป็นจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดนระยะทาง 72 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพ ฯ 642 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 4,407 ตร.กม. ประกอบด้วย 7 อำเภอ ประชากร 352,000 คน

Start typing and press Enter to search