แข่งขันเรือยาวประเพณี

กิจกรรม ที่กินที่เที่ยว

เทศกาลออกพรรษา และการแข่งขันเรือยาวประเพณี 2566

ขอเชิญเที่ยวงาน "เทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2566" ตีช้างน้ำนอง แข่งเรือยาวโบราณ สานประเพณีสองฝั่งโขง เชื่อมโยงวัฒนธรรมไหลกระจู้ ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2566 ณ ตลาดอินโดจีน เทศบาลเมืองมุกดาหาร

Start typing and press Enter to search