MUKDAHANBRAND

กิจกรรม ที่กินที่เที่ยว

งานแสดงและจำหน่ายสินค้า Mukdahan Brand Market

แหล่งช้อปใหม่ใจกลางเมือง มุกดาหารสแควร์ พบกับสินค้าตรามุกดาหาร (MUKDAHAN BRAND) 22-26 มิถุนายนนี้ เวลา 10.00 - 19.00 น. ทุกวัน ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (เก่า) ติดวงเวียนหอนาฬิกา

Start typing and press Enter to search