📣 มุกดาหารจัดงาน “ทอดกฐินพญานาค​ 3 พิภพ​ จุดเทียนขึ้นภูบูชาพระใหญ่” ในวันพฤหัสบดีที่ 21 และวันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม 2564 แรม 1​ ค่ำเดือน 11 เป็นประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ 1 ปีมี 1 ครั้ง 1 ปีมี 1 เดียว ที่จังหวัดมุกดาหารเท่านั้น ครั้งแรกกับบุญประเพณีประจำเมือง เพื่อสืบสานขนมธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี​พร้อม “ปลุกปูมบ้านตำนานเมือง” อันยาวนานของจังหวัดมุกดาหาร ให้คืนสู่ความเจริญและยั่งยืน​สืบไป

กำหนดการ

วันที่ 21 ตุลาคม 2564

สวดมนต์เมืองกลางน้ำโขงวันออกพรรษาขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ณ บริเวณริมสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2

วันที่ 22 ตุลาคม 2564

ทอดกฐิน จุดเทียนขึ้นภูวันเเรม 1 ค่ำ เดือน 11 แห่องค์กฐินรอบเมืองมุกดาหาร ทอดกฐิน 3 พิภพ
ณ วัดศรีบุญเรือง จุดเทียนขึ้นภู บูชาใหญ่ ณ วัดภูมโนรมย์

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/PRDMukdahan/posts/2067065560135111

สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดมุกดาหาร เป็นการชั่วคราวไม่เกิน 72 ชั่วโมง ไม่ต้องกักตัว โดยทุกคนจะต้องลงทะเบียนสำหรับการเดินทางเข้าจังหวัด “Data Muk” https://clouddontanhos.com/regis_people.php และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด