โรงพยาบาลมุกดาหาร เปิด Walk In (ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า) ฉีดวัคซีนโควิด-19 ซิโนแวค (Sinovac) เข็ม 1 ให้กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม โดยเปิด walk in ทั้งที่ฝั่ง รพ.มุกดาหาร (ช่วงบ่าย) และฝั่งศูนย์สุขภาพชุมชน ข้างไปรษณีย์มุกดาหาร (ได้ทั้งวัน เช้า/บ่าย) สำหรับกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่

  1. ประชาชนอายุ 18-59 ปี
  2. ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค
  3. หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

**โปรดแสดงบัตรประชาชนตัวจริงกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง**